Cách cấp quyền admin nhóm chat Skype – Add Skype group admin

Hướng dẫn cách cấp quyền Admin nhóm chat Skype

Tuibiet.com chia sẻ cách cấp quyền admin nhóm chat skype cho bạn, khi bạn tạo ra nhóm chat Skype và muốn bổ nhiệm thành viên trong nhóm làm quản trị viên, để giúp bạn quản lý nhóm Skype khi bạn vắng mặt hoặc bạn vô tình rời nhóm.

cấp quyền admin nhóm chat skype

Theo như tui biết thì skype cấp quyền quản trị cao nhất cho những ai là người tạo ra nhóm chat, người đó có quyền cài đặt nhóm và loại bỏ thành viên bất cứ khi nào cần thiết. Thông tin người tạo nhóm sẽ luôn được giới thiệu khi bạn xem thông tin nhóm kể cả khi người đó đã rời nhóm.

Điều đặc biệt là nếu nhóm không có quản trị viên là người tạo nhóm thì không ai có quyền xóa thành viên khỏi nhóm, nhóm vẫn hoạt động bình thường, có thể đổi tên và những chức năng cơ bản của nhóm vẫn hoạt động bình thường. Và thật bất tiện nếu như nhóm có nhiều thành viên cần loại bỏ mà nhóm không có quản trị viên thì chỉ còn chờ những thành viên đó tự chủ động rời nhóm.

Bạn sẽ không tìm được chức năng thêm Quản trị viên nhóm chat Skype, để thêm thành viên làm quản trị viên (admin) nhóm chat thì bạn cần dùng lệnh để thực hiện, cũng khá đơn giản và bạn cũng không cần phải nhớ chi tiết câu lệnh, cách thêm admin nhóm chat skype được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng bằng câu lệnh:

/setrole [Skye Name] [Admin/User]

Bạn chỉ cần bấm / trên khung chat là hệ thống sẽ hiện ra những câu lệnh gơi ý cho bạn chọn.

Admin nhóm chat Skype

Lưu ý: câu lệnh này chỉ khả thi khi bạn sử dụng tài khoản của người tạo ra nhóm thực hiện, trong trường hợp người tạo nhóm đã rời nhóm thì bạn có thể thêm người đó trở lại nhóm chat skype và đặt lệnh bổ nhiệm quản trị viên mới.

Chú thích câu lệnh:

cấp quyền admin nhóm chat Skype

  • [Skye Name] : là tên đăng ký tài khoản Skype chứ không phải tên hiển thị. ( Ví dụ tên hiển thị trong skype là Ken nhưng tên đăng ký tài khoàn là tuibiet, bạn phải vào profile để xem nha )
  • [Admin/User] : Bạn sẽ nhập Admin nếu muốn bổ nhiệm quản trị viên, hoặc bạn nhập User nếu muốn hạ cấp quản trị viên đã được bổ nhiệm trong nhóm chat Skype.

Ví dụ câu lệnh:

/setrole tuibiet Admin

Sau đó bấm Enter.

Cấp quyền admin nhóm chat Skype

Sau khi thành công bạn sẽ thấy hiện thông báo kiểu ” Mr Ben updated Ken role to admin “.

Sau khi được bổ nhiệm làm admin nhóm chat skype thì bạn toàn quyền sinh sát các thành viên trong nhóm, lúc đó bạn muốn xóa ai khỏi nhóm thì chỉ cần vài nhấp chuột là xong.