Cách active theme bản quyền flatsome miễn phí

Chia sẻ cách active theme bản quyền flatsome miễn phí Bài viết này dành cho

Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên

Chia sẻ Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên web WordPress Mặc định

Chuyển trình soạn thảo WordPress về Classic Editor không cần plugin

Bật trình soạn thảo WordPress về Classic Editor không cần plugin Bạn đã quá quen

Code CSS menu con dành cho theme Flatsome – Sub menu

Chia sẻ code CSS menu con dành cho theme Flatsome – Sub menu Các bạn

Cách xóa category và slug category không xài plugin

Xóa category và slug category không cần Plugin Một vấn đề mà người sử dụng