Cách active theme bản quyền flatsome miễn phí

Chia sẻ cách active theme bản quyền flatsome miễn phí

Bài viết này dành cho những người đang tìm kiếm và sử dụng theme Flatsome cách active theme bản quyền Flatsome miễn phí, nếu có điều kiện thì bạn hãy mua ủn hộ tác giả nhé củng chỉ 59$ thôi, bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẽ cho anh em nào khó khăn hoặc đang thực tập làm web với theme flatsome.

Cách active theme bản quyền flatsome miễn phí

** Lưu ý cái gì miễn phí đều có giá trị sử dụng nhất định theo thời gian ( hết sử dụng được hoặc lỗi thời), có thể khi bạn sử dụng cách active theme flatsome theo bài này không còn hiệu quả vì tác giả đã fix lỗi hoặc đã thay đổi cách thức xác nhận mã bản quyền.

Thông tin này mình cũng tìm tòi tìm kiếm trên google mà ra, rồi chia sẻ lại cho các bạn active theme bản quyền flatsome miễn phí.

Cách active theme flatsome bản quyền miễn phí

Trước tiên bạn vào quản trị trang web. Chọn menu giao diệnTheme file Editor, sau đó mở file functions của theme và thêm đoan code sau vào đó và lưu lại là xong.

//active theme
update_option( ‘flatsome_wup_purchase_code’, ‘makhichhoatladay’ );
update_option( ‘flatsome_wup_supported_until’, ‘01.01.2050’ );
update_option( ‘flatsome_wup_buyer’, ‘jhteam’ );

Nếu code trên không còn linh nghiệm thì bạn dùng code dưới đây nhé.

Code Update Key actived Flatsome 08/2023 mới nhất

update_option( ‘flatsome_wup_purchase_code’, ‘GWrxBEss-VqSg-cJbs-dVvg-QzLEDfLzzExZ’ );
update_option( ‘flatsome_wup_supported_until’, ‘14.07.2027’ );
update_option( ‘flatsome_wup_buyer’, ‘Licensed’ );
update_option( ‘flatsome_wup_sold_at’, time() );
delete_option( ‘flatsome_wup_errors’, ” );
delete_option( ‘flatsome_wupdates’, ”);

Bạn có thể vào kiểm tra cập nhật bản quyền theme Flatsome xem đã active theme bản quyền flatsome được chưa nhé. Chúc bạn thành công

Nguồn tham khảo flatsome.xyz , chúc các bạn thành công.