Việt hóa Category Archives theme Flatsome

Dịch tiếng Việt hoặc xóa Category Archives theme Flatsome

Bạn đang dùng theme Flatsome để thiết kế làm website và cần Việt hóa Category Archives theme Flatsome để đồng bộ ngôn ngữ, bài này hướng dẫn bạn vào đúng địa chỉ để dịch tiếng Việt hoặc xóa Category Archives theme Flatsome dễ dàng không cần dùng plugin.

Trong WordPress cái danh mục “Category Archives” không có cấu hình sẵn để xóa bỏ hoặc sửa chữ ( việt hóa Category Archives ). Do đó để Việt hóa hoặc xóa bỏ nó trong WordPress thì bạn có thể sử dụng Plugin Loco Translate là nhanh nhất.

Tuy nhiên việc cài Plugin để Việt hóa mỗi Category Archives thì không tối ưu lắm, nên nếu cái gì có thể chỉnh code được thì mình làm cho mượt website nhé.

Việt hóa Category Archives theme Flatsome không cần PLugin

Bài này mình hướng dẫn tìm đến code để chỉnh sửa Category Archives trên website sử dụng theme Flatsome, các theme khác bạn cũng tìm kiếm tựa tựa vậy để sửa nhé.

Theme Flatsome cái Category Archives bạn có thể tìm dễ dàng bằng cách truy cập vào file host wp-content -> themes -> flatsome -> template-parts -> post -> partials -> archive-title.php.

Hoặc truy cập trực tiếp trong quản trị admin website theo các bước: Giao diện-> Theme File Editor-chọn giao diện cha flatsome -> template-parts -> post -> partials -> archive-title.php.Trong đây có đủ các Archives để các bạn chỉnh sửa luôn nha.

Việt hóa Category Archives theme Flatsome

Mình sẽ sửa như thế này và lưu lại.

Dịch tiếng Việt hoặc xóa Category Archives theme Flatsome

Như vậy ngoài Category Archives thì bạn có thể Việt hóa các Archives khác dễ dàng luôn nha. Chúc bạn thành công.