Việt Hóa chữ Quick View trong Flatsome WooCommerce

Cách Việt Hóa chữ Quick View trong Flatsome WooCommerce

Không lòng vòng, các bạn thiết kế web bán hàng mà sử dụng theme Flastsome khi muốn việt hóa chữ Quick View trong Flatsome WooCommerce thì sử dụng đoạn code dưới đây, nhanh gọn lẹ không cần plugin.

Việt Hóa chữ Quick View trong Flatsome WooCommerce

function translations_by_itseovn( $strings ) {
$text = array(
‘Quick View’ => ‘Xem nhanh’,
‘SHOPPING CART’ => ‘Giỏ hàng’,
‘CHECKOUT DETAILS’ => ‘Thanh toán’,
‘ORDER COMPLETE’ => ‘Hoàn thành’
);
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( ‘gettext’, ‘translations_by_itseovn’, 20 );

Tải file code Việt hóa chữ Quick View.

Các bạn cứ add vào hết nhé, hoặc xóa dòng nào bạn không muốn dịch.

Nguồn. Google