Thể lệ bầu Tổng Thống Hoa Kỳ (Mỹ)

Ai có quyền tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ (Mỹ)

Người muốn tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ (Mỹ) phải hội đủ các điều kiện được quy định tại Đoạn 5, Phần 1, Điều khoản II, Hiến pháp Hoa Kỳ như sau:

  • Phải là một công dân được sinh ra tại Hoa Kỳ
  • Có độ tuổi ít nhất là 35 tuổi;
  • Có thời gian thường trú nhân tại Hoa Kỳ ít nhất là 14 năm

Người đủ điều kiện để trở thành Tổng Thống Mỹ có quyền ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ và chỉ được làm Tổng Thống tối đa 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Quy trình bầu cử Tổng Thống diễn ra như thế nào tại Mỹ ?

Người ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ (Mỹ) thành lập chiến dịch vận động tranh cử cho mình, tổ chức những hoạt động quảng cáo, tuyên truyền nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri cả nước.

Trong cùng 1 Đảng, các ứng viên cạnh tranh nội bộ để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng. Ứng viên tự động rút lui nếu không giành được sự quan tâm của cử tri. Ứng viên đại diện của mỗi đảng tại Mỹ được thông báo chính thức vào mùa hè, tại các đại hội đảng. Ứng viên tranh cử Tổng thống chọn ứng viên phó tổng thống đồng hành với mình.

Trước khi đến ngày bầu cử chính thức, Ứng viên tranh cử Tổng thống tham gia vào các cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp để lấy sự ủng hộ của cử tri.

Đến ngày bầu cử diễn ra tại mỗi bang của Mỹ do chính quyền các Bang tổ chức, số lượng phiếu bầu trực tiếp của Đại cử tri tại mỗi bang là yếu tố quyết định ai sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ, ứng viên tranh cử Tổng thống phải có được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng bầu cử.

Người chiến thắng thường được thông báo vào đêm bầu cử và nhậm chức Tổng Thống vào tháng một năm tiếp theo.

Phiếu bầu Tổng Thống được tính như thế nào ?

Tại mỗi bang Hòa Kỳ, số phiếu bầu cử tri phổ thông ủng hộ ứng viên nào nhiều nhất thì ứng viên đó sẽ được tất cả phiếu bầu của đại cử tri tại bang đó.

Cũng có thể hình dung đơn giản là tại mỗi bang Hoa Kỳ, Đảng nào có ứng cử viên được nhiều phiếu bầu của cử tri phổ thông nhất thì sẽ chiến thắng tại Bang đó. Mỗi Bang sẻ có một số lượng Đại cử tri nhất định. Ví dụ Bang Cali có 55 đại cử tri.

Sau khi kết thúc bầu cử, Ứng viên nhận được từ 270 phiếu bầu đại cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ là người chiến thắng.

Nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ (Mỹ) bắt đầu khi nào?

Nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ bắt đầu vào đúng trưa ngày 20 tháng 1 của năm sau cuộc bầu cử theo Tu chính án 12. Đây là ngày nhậm chức, đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ bốn năm của cả tổng thống và phó tổng thống Mỹ.

Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ ấn định thì vị Tổng thống phải tuyên thệ nhậm chức trước khi hành xử quyền lực, chức vụ.