Code tạo button zalo không cần plugin

Chia sẻ lại Code tạo button zalo không cần plugin Như tiêu đề rõ ràng,

Cách đăng ký Zalo cá nhân thành Zalo Business

Bỗng dưng một ngày bạn lướt tài khoản zalo cá nhân thì bắt gặp một