Share tài khoản ChatGPT miễn phí

Chia sẻ tài khoản ChatGPT miễn phí

Tuibiet.com share tài khoản ChatGPT miễn phí cho mọi người tãi nghiệm, ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được phát triển bởi OpenAI, chương trình dùng để trả lời các câu hỏi về kiến thức và giao tiếp chung.

share tài khoản chatgpt miễn phí

ChatGPT sử dụng mạng neural để dự đoán câu trả lời phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi mà nó nhận được một cách nhanh chóng, sau đó trả kết quả đến người đang tương tác, đặt câu hỏi với ChatGPT.

Hiện tại để đăng ký tài khoản ChatGPT tại Việt Nam không được hỗ trợ và bạn sẽ rất khó đăng ký được tài khoản để trãi nghiệm ChatGPT tại Việt Nam, nhưng có thủ thuật để đăng ký tài khoản ChatGPT miễn phí ở Việt Nam nếu bạn quan tâm, còn không rành công nghệ thì hãy sử dụng tải khoản chatgpt miễn phí mà mình được chia sẻ.

Link truy cập ChatGPT

Bạn truy cập vào đường dẫn sau để trãi nghiệm ChatGPT nhé: https://chat.openai.com/chat

  • Hướng dẫn tự Đăng ký tài khoản ChatGPT

Chia sẻ tài khoản Chatgpt miễn phí với hơn 300 tài khoản.

Các bạn lưu ý, ChatGPT có giới hạn câu hỏi trong một khoản thời gian như 1 giờ, nếu đăng nhập vào chat với AI mà bị báo là ” Too many requests in 1 hour. Try again later ” thì đừng hoan mang.

Too many requests in 1 hour. Try again later

Vì tài khoản tuibiet chia sẻ được công khai nên 1 tài khoản có thể có nhiều người cùng đăng nhập dùng chung, do đó khi bạn gặp dòng thông báo trên là do đã có quá nhiều câu chat với AI vượt quá giới hạn, bạn chờ xíu hoặc thử đăng nhập tài khoản khác để sử dụng nhé.

Nếu bạn muốn trãi nghiệm lâu dài và không dùng chung với bất kỳ ai thì khuyến khích bạn tự đăng ký tài khoản Chatgpt nhé. Chúc bạn có trãi nghiệm thật vui vẻ cùng Chat GPT.

Một ngày đẹp trời bạn không sử dụng được các tài khoản chat GPT miễn phí tuibiet chia sẻ , thì có nghĩ là OpenAI đã thay đổi thuật toán chống nhiều IP sử dụng một tài khoản hoặc cần phải đăng ký gói có tính phí (không cho xài miễn phí nữa). Nếu là người đến sau cũng đừng buồn, bỏ ít tiền ra mua tài khoản hoặc đăng ký tốn phí để sử dụng nhé.

* Các Chat Bot thay thế Chat GPT hàng đầu