Plugin bài viết liên quan theme flastsome

Không cần phài biết chèn code, không cần phài css, bạn chỉ cần cài plugin bài viết liên quan theme flastsome là bạn có thề giữ chân khách đọc lâu hơn với những bài viết khác liên quan.

Plugin bài viết liên quan theme flastsome

Cài đặt Plugin bài viết liên quan theme flastsome

Mặc định khi sử dụng theme Flastsome sẽ không có tùy chọn cho bài viết liên quan sau mỗi nội dung bạn xuất bản, bạn cũng sẽ gặp khó khăn khi cài thêm những plugin bài viết liên quan khác vì cũng sẽ không hiển thị bài viết liên quan.

Sau thời gian tìm kiếm thì tuibiet.com cũng tìm ra được plugin tạo bài viết liên quan cho theme flastsome tên là Related Posts Flastsome, đây là giao diện sau khi cài đặt:

Related Posts Flatsome

  • Related Posts Flatsome là một plugin phù hợp với theme flastsome, được tạo và đóng gói bởi một bạn tên MInh Tiến, mình cũng chỉ biết là sản phẩm của người Việt thôi.
  • Related Posts Flatsome có tùy chọn đơn giản, bạn không phải biết chèn code, tùy chọn kiểu được tích hợp trong Theme Option sau khi bạn đã cài Plugin.
  • Related Posts Flatsome có hai kiểu hiển thị theo dạng Slide hoặc Gird mặc định của Flatsome, không cần chèn thêm css hay js nên sẽ không ảnh hưởng đến hiệu năng website.

Tải Plugin Related Posts Flatsome

Với tùy biến đơn giản thì Related Posts Flatsome không đòi hỏi bạn phải biết code, chỉ cần vào Theme Option tùy chọn kiểu hiển thị bạn mong muốn với số cột và số bài viết sẽ hiển thị, hỗ trợ tùy biến trên cả giao diện điện thoại và Table.

Bạn nào đang tìm kiếm Plugin bài viết liên quan theme flastsome thì plugin này mình nghĩ đáp ứng được nhu cầu cơ bản của ban, hãy cài và trãi nghiệm nhé. Chúc bạn thành công !