Đại cử tri đoàn là ai ?

Bạn đang thắc mắc đại cử tri đoàn là ai ?

Khi theo dõi một cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ (Hoa Kỳ) bạn sẽ nghe nhắc đến cử tri phổ thông và đại cử tri đoàn, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đại cử tri đoàn (Hoa Kỳ) là ai trong những lần bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Theo quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ thì cứ 4 năm một lần sẽ lập ra những nhóm đại cử tri ở mỗi bang hay còn gọi là đại cử tri đoàn (Electotal College) để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Đại cử tri đoàn bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Số lượng đại cử tri Hoa Kỳ hiện nay được quy định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ là 538 và là người không giữ bất kỳ chức vụ nào trong Chính Phủ hay là thành viên của Quốc Hội, tùy theo quy định của mỗi tiểu bang Hoa Kỳ sẽ chỉ định đại cử tri theo bang đó.

Đại cử tri do ai bầu ra ?

Đại cử tri Hoa Kỳ do cử tri phổ thông bầu ra (cử tri phổ thông là những người dân thường có đủ điều kiện tham gia bầu cử), là người đại diện của từng bang, đại diện cho người dân Mỹ bầu Tổng thống. Tại Việt Nam bạn có xem đại biểu Quốc Hội như những đại cử tri bên Mỹ, đều do dân bầu ra để đại diện cho tiếng nói của người dân.

Mỗi bang nước Mỹ sẽ có số lượng đại cử tri nhất định theo quy định của từng bang, và được gọi là đại cử tri đoàn của mỗi bang. Số lượng đại cử tri của mội bang tương ứng với số lượng Nghị sĩ Quốc hội của bang đó.

Số lượng nghị sĩ Quốc hội của mỗi bang luôn có cố định 2 Thượng Nghị Sĩ và còn lại là Hạ Nghị sĩ (dân biểu), tùy vào dân số mỗi bang sẽ có số lượng Hạ nghĩ sĩ tương ứng. Ví dụ Bang Michigan có tổng 16 Đại cử tri, trong đó sẽ có 14 Hạ nghị sĩ (dân biểu) và 2 Thượng nghị sĩ.

Tổng số lượng phiếu Đại cử tri của toàn Nước Mỹ là: 100 Thượng nghị sĩ + 435 Hạ nghị sĩ + 3 (đại diện của đặc khu Washington) = 538.

Để thắng cử Tổng thống thì ứng viên Tổng thống phải đạt được từ 270 phiếu bầu của đại cử tri trong số tổng 538 Đại cử tri, như vậy phiếu bầu của đại cử tri đoàn là phiếu quyết định trực tiếp ai sẽ trở thành Tổng thống nước Mỹ tiếp theo.

bầu cử tổng thống mỹ

Cơ chế bầu Tổng Thống Mỹ ở các Bang.

Hiện tại ngoại trừ bang Maine và bang Nebraska, tất cả các bang còn lại của Mỹ đều áp dụng cơ chế “được ăn cả, ngã về không” đối với phiếu đại cử tri, nghĩa là ứng viên Tổng thống nào giành được đa số phiếu cử tri phổ thông thì sẽ được hưởng toàn bộ số phiếu đại cử tri. Ứng viên Tổng thống còn lại bại trận sẽ tay trắng, không quan trọng chênh lệch với đối thủ là bao nhiêu phiếu phổ thông.

Với những thông tin trên tin chắc bạn đã hiểu cách thức bầu cử Tổng thống tại Mỹ và những Đại cử tri đoàn là ai rồi, đừng bỏ qua những thông tin hữu ích tại tuibiet.com nha.

==> Đến bài Bầu cử Tổng Thống Mỹ diễn ra khi nào