Cấp bậc hàm Công An Nhân Dân Việt Nam

Hệ thống cấp bậc hàm Công An Nhân Dân

Bạn hay thấy trên hai cầu vai các anh Công An hay các chị Công An có đeo tấm vải nền màu đỏ nhỏ, trên đó có gắn ngôi sao hoặc các gạch sọc, tấm vải đó gọi là cấp hiệu cấp bậc hàm Công An, dựa vào đó ta có thể nhận diện được người đó có cấp bậc như thế nào trong ngành Công An, vậy hệ thống cấp bậc hàm Công An Nhân Dân được phân cấp như thế nào ?

Cấp bậc hàm Công An Nhân Dân Việt Nam

Theo quy định tại Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 thì hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân bao gồm:

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ gồm có:

Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc:

 1. Đại tướng ( cao Nhất )
 2. Thượng tướng
 3. Trung tướng
 4. Thiếu tướng

Sĩ quan cấp tá có 4 bậc:

 1. Đại tá
 2. Thượng tá
 3. Trung tá
 4. Thiếu tá

Sĩ quan cấp úy có 4 bậc gồm:

 1. Đại úy
 2. Thượng úy
 3. Trung úy
 4. Thiếu úy

Hàm hạ sĩ quan có 03 bậc gồm:

 1. Thượng sĩ
 2. Trung sĩ
 3. Hạ sĩ

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật gồm có:

Ở hệ thống cấp bâc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật chỉ dừng lại ở hàm cao nhất là thượng tá.

Sĩ quan cấp tá có 03 bậc:

 1. Thượng tá
 2. Trung tá
 3. Thiếu tá

Sĩ quan cấp úy có 04 bậc:

 1. Đại úy
 2. Thượng úy
 3. Trung úy
 4. Thiếu úy

Hạ sĩ quan có 03 bậc:

 1. Thượng sĩ
 2. Trung sĩ
 3. Hạ sĩ

Hệ thống cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ gồm có

Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc:

 1. Thượng sĩ
 2. Trung sĩ
 3. Hạ sĩ

Chiến sĩ nghĩa vụ có 02 bậc:

 1. Binh nhất
 2. Binh nhì

Nhận biết cấp bậc hàm Công An Nhân Dân

Để nhận biết cấp bậc hàm của Công An thì bạn có thể dễ dàng nhìn vào cấp hiệu đeo trên cầu vai, mỗi cấp hiệu cấp bậc khác nhau có cúc cấp hiệu khác nhau gắn trên nền vải đỏ như hình bên dưới. Bạn nhìn vào hình có thể nhận biết cấp hiệu mang hàm cấp bậc gì.

Hình ảnh nhận biết hàm sĩ quan công an

cap bac ham cong an nhan dan

Nguồn ảnh: Thuvienphapluat

Hình ảnh nhận biết hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ công an

cấp bậc hàm Công An Nhân Dân

Nguồn ảnh: Thuvienphapluat

** Lưu ý: hàm trong ngành Công an có nền vải màu đỏ nhé.

Đi kèm với hàm là phù hiệu đeo trên cổ áo, bạn cũng có thể nhận biết cấp bậc công an qua phù hiệu công an nhân dân. Với các nội dung trên thì chắc chắn bạn có thể nhận biết cấp bậc hàm của công an rồi nhé.

Cơ sở pháp lý quy định cấp bậc hàm công an nhân dân:

 • Điều 21 Luật Công An Nhân Dân.
 • Điều 3 Nghị định 160/2007/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP) quy định cấp hiệu cấp bậc trong lực lượng công an nhân dân.
 • Điều 4 Nghị định 160/2007/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP) quy định phù hiệu cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân
 • Điều 5 Nghị định 160/2007/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP) quy định phù hiệu kết hợp với cấp hiệu.

Nguồn tìm kiếm và tham khảo: Google – Thuvienphapluat