Cách tạo Widget trong WP Dashboard

Cách tạo Widget trong WP Dashboard

Giao diện WP Dashboard sau khi bạn tắt hết một số widget không muốn hiện thị thì sẽ thấy rất trống, bạn có thể tự thêm widget kèm thông tin mình muốn hiển thị bằng cách làm như sau:

Bạn thêm đoạn code sau vào funtion.php sau đó sửa nội dung tùy ý của bạn.

add_action( ‘wp_dashboard_setup’, ‘dvp_dashboard_add_widgets’ );

function dvp_dashboard_add_widgets() {

wp_add_dashboard_widget( ‘dvp_dashboard_widget_news’, __( ‘Giới thiệu chung’, ‘dvp’ ), ‘dvp_dashboard_widget_news_handler’ );

}

function dvp_dashboard_widget_news_handler() {

_e( ‘Giao diện được thiết kế bởi Đỗ Văn PhươngMr.Ken. Quý khách cần hỗ trợ (có tính phí) vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:’, ‘dvp’ );

_e( ‘<ul>’, ‘dvp’ );

_e( ‘<li>Điện thoại: (+84) 09xxxxxxxx</li>’, ‘dvp’ );

_e( ‘<li>Email: [email protected]</li>’, ‘dvp’ );

_e( ‘<li>Website: domain.com</li>’, ‘dvp’ ); _e( ‘</ul>’, ‘dvp’ );

}

Tải code tại đây.

Kết quả:

tạo widget trong wp dashboard

Giao diện sau khi bạn đã chèn thêm code thành công