Bầu cử Tổng Thống Mỹ diễn ra khi nào ?

Bạn đang thắc mắc khi nào diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ (Hoa Kỳ)

Đại cử tri đoàn bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Những cuộc bầu cử tại Mỹ được chính quyền mỗi tiểu bang tổ chức chứ không phải do Chính phủ Mỹ tổ chức. Bầu cử tổng thống Mỹ (Hoa Kỳ) là việc chọn lựa người làm tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 4 năm, Tổng thống Hoa Kỳ có quyền lực bắt đầu từ trưa Ngày Nhậm chức (20 tháng 1 năm sau cuộc bầu cử Tổng Thống).

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra 4 năm một lần vào năm chẵn và bắt đầu vào thứ 3 sau thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 11 ( Ví dụ bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020 diễn ra vào thứ 3 ngày 3/11/2020, thứ 2 tuần đầu tiên là ngày 2/11 do đó ngày bầu cử chính thức sẽ là thứ 3 ngày 3/11). Tuy nhiên người dân Mỹ cũng có thể bỏ phiếu sớm bằng những hình thức như bỏ phiếu qua thư.

Tóm tắt khi nào bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra:

  • 4 năm 1 lần, năm chẵn
  • Rơi vào ngày thứ 3 sau thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 11

Tìm hiểu Đại cử tri đoàn, những người trực tiếp bầu ra Tổng thống Mỹ. Thể lệ bầu Tổng Thống